Logistikakeskus, kaubandus, tootmine, ladu

Arendamisel on multifunktsionaalsed pinnad, mis võimaldavad Teie ettevõttel paindlike ruumilahenduste näol koondada kaubandus- ja teeninduspinnad või lao- ja tootmisruumid Tartu linnapiirile. Maaüksus koosneb kümnest krundist mida on vajadusel võimalik omavahel liita.

Detailplaneeringuga kaetud Ülle maaüksuse kogusuurus on 83 116 m2. 74 378 m2 üksuse pinnast on ärimaa ning 8 738 m2 transpordimaa. Viljandi maantee ja Kivimetsa tee vahelisel alal asuvatele kinnistutele on plaanis arendada kaasaegsed kaubandus-, tootmis- ja laopinnad mille minimaalne suurus on 100m2 ning mille maksimumsuurus võib kliendi soovil ulatuda enam kui 20 000m2-ni. Vastavalt vajadusele on võimalik rajada estakaadiga laopindu.

Hinnanguline valmimine mitte hiljem kui 1 aasta lepingu sõlmimisest.


 

Krunt Lisainfo Suurus Staatus
Krunt 1 Tootmis- ja ärimaa. Lubatud ehitada kuni kolm korrust 15955 m2 Vaba
Krunt 2 Tootmis- ja ärimaa. Lubatud ehitada kuni kolm korrust 9400 m2 Vaba
Krunt 3 Tootmis- ja ärimaa. Lubatud ehitada kuni kolm korrust 4352 m2 Vaba
Krunt 4 Tootmis- ja ärimaa. Lubatud ehitada kuni kolm korrust 7594 m2 Vaba
Krunt 5 Tootmis- ja ärimaa. Lubatud ehitada kuni kolm korrust 5439 m2 Vaba
Krunt 6 Tootmis- ja ärimaa. Lubatud ehitada kuni kolm korrust 8286 m2 Vaba
Krunt 7 Tootmis- ja ärimaa. Lubatud ehitada kuni kolm korrust 6097 m2 Vaba
Krunt 8 Tootmis- ja ärimaa. Lubatud ehitada kuni kolm korrust 7626 m2 Vaba
Krunt 9 Tootmis- ja ärimaa. Lubatud ehitada kuni kolm korrust 5845 m2 Vaba
Krunt 10 Ärimaa. Lubatud ehitada kuni kaks korrust 3784 m2 Vaba 

 

-

Asukoht

Asukoht

Ülle maaüksuse asukoht on logistiliselt soodsaim ettevõtetele, kelle jaoks on oluline kiire ühendus erinevate Eesti linnade ja asulate vahel ning kes panustavad sellesse, et oma klientide ja töötajate aega kokku hoida. Kinnistud asuvad Lõunakeskuse lähistel, Tartu–Viljandi maantee ääres mis on on üks Eesti põhimaanteedest. Läheduses asuvad Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee, Jõhvi-Tartu-Valga maantee ning tänu Idaringtee ehitusele on olemas kiire ligipääs Tartu-Räpina-Värska maanteele.

Lahendused

Ülle maaüksuse suunitlus on nii kaubanduse, teeninduse, logistika, tootmise kui ka ladustamisega tegelevad ettevõted. Selleks, et luua kliendi ettevõtte jaoks sobivaim lahendus, plaanime hoone arendamise protsessis klienti igakülgselt kaasata.

Hooned on võimalik varustada kõrgete tõstandustega, tagades optimaalse juurdepääsu ka suurtele sõidukitele. Hoovides on piisavalt ruumi ka suuremate kaubaautodega manööverdamiseks. Kliendi soovil on võimalik ehitada tõstetud põranda ja laadimissillaga hooneid.

Arendame vastavalt tellimusele

Et iga ettevõte on erinev ning võib vastavalt valdkonnale ja spetsiifikale vajada erinevas konfiguratsioonis hoonet ja ruume, oleme avatud koostööle. Kõik selleks, et üürniku jaoks optimaalne lahendus saavutada.